Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 01:54
kontakt
COMARCH

Komunikaty

26/05/20 17:37  brak uprawnień COMARCH SA (2/2020) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.
17:13 COMARCH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 24 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał
15:56  brak uprawnień Rada nadzorcza Comarchu za wypłatą 1,5 zł dywidendy na akcję
15:48 COMARCH: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
18/05/20 13:33  brak uprawnień Portfel zamówień Comarchu na 2020 rok wyższy o 5-10 proc. rok do roku
15/05/20 18:33  brak uprawnień Zysk netto Comarchu w I kw. wyniósł 14,2 mln zł, powyżej oczekiwań
17:58  brak uprawnień Wyniki Comarchu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:52 COMARCH: COMARCH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/20 09:13  brak uprawnień BM mBanku obniżył cenę docelową akcji Comarchu do 220,3 zł, a rekomendację do "trzymaj"
12/05/20 11:24  brak uprawnień COMARCH SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz ocena sytuacji Spółki
29/04/20 19:34 COMARCH: COMARCH formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:30 COMARCH: COMARCH formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/04/20 15:52  brak uprawnień Comarch kupił francuską spółkę 2CSI za 9,54 mln zł (aktl.)
12:43  brak uprawnień Comarch kupił francuską spółkę 2CSI za 9,54 mln zł
12:23 COMARCH: Umowa zakupu akcji w spółce 2 CSI
baner_SCANER_920X112_10.jpg