Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 07:34
kontakt
LARQ

Komunikaty

21/07/20 18:44 LARQ S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku
16/07/20 13:38 LARQ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
14/07/20 12:56 LARQ S.A.: Sprzedaż akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
06/07/20 19:12 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
01/07/20 20:05 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
25/06/20 18:26 LARQ S.A.: Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy - umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu
02/06/20 21:19 LARQ S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, porozumienia dotyczącego programu motywacyjnego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o.
22/05/20 20:55 LARQ S.A.: Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A.
07/05/20 17:54 LARQ S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
17:44 LARQ S.A.: Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
06/05/20 18:44 LARQ S.A.: Zawarcie przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy objęcia akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
10:48 LARQ S.A.: Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
01/05/20 04:41 LARQ S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej LARQ S.A.
30/04/20 15:04  brak uprawnień LARQ SA (2/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
14:33 LARQ S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg