Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 02:19
kontakt
LARQ

Komunikaty

23/10/20 14:46 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej
22/10/20 16:19 LARQ S.A.: Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu
14:57 LARQ S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
20/10/20 19:32 LARQ S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na dzień 23 października 2020 roku
19/10/20 18:52  brak uprawnień LARQ SA (6/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
18:46  brak uprawnień LARQ SA (5/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
18:34 LARQ S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
18:28 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 19 października 2020 roku
18:17 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2020 roku
11:25 LARQ S.A.: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
11:08 LARQ S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej
15/10/20 11:07 LARQ S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
07/10/20 19:30 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
01/10/20 19:26 LARQ S.A.: Powołanie Członka Zarządu
30/09/20 10:42 LARQ S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
baner_SCANER_920X112_10.jpg