Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 13:02
kontakt
LARQ

Komunikaty

13/08/19 13:36 LARQ S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu LARQ S.A.
09/08/19 16:18 LARQ S.A.: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta
08/08/19 20:03  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki LARQ SA
31/07/19 14:51 LARQ S.A.: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW
12/07/19 16:45 LARQ S.A.: Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand 24 S.A.
02/07/19 18:32 LARQ S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Larq S.A.
28/06/19 21:08 LARQ S.A.: Powołanie członków Zarządu Larq S.A. na nową wspólną V kadencję
20:56 LARQ S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Larq S.A. na nową wspólną IV kadencję
20:45 LARQ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Larq S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
20:12 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.
26/06/19 17:41 LARQ S.A.: Emisja certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
11:29 LARQ S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
18/06/19 12:53 LARQ S.A.: Przejęcie zarządzania LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Ipopema TFI S.A.
14/06/19 17:46 LARQ S.A.: Uchylenie uchwały o rozwiązaniu LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zawarcie umowy z Ipopema TFI S.A. oraz planowana emisja certyfikatów inwestycyjnych
17:20 LARQ S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg