Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 22:02
kontakt
FERRUM

Komunikaty

16/08/19 12:21 FERRUM: Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę przez FERRUM rur stalowych
24/07/19 15:46 FERRUM: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 32/2019
22/07/19 14:48 FERRUM: Otrzymanie przez spółką zależną ZKS FERRUM S.A. istotnego zamówienia
19/07/19 17:27 FERRUM: Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu przetargowym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
17:12  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii F Ferrum
16:39 FERRUM: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki
10/07/19 12:12 FERRUM: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
03/07/19 13:08 FERRUM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 16:57 FERRUM: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
16:49 FERRUM: Zmiany w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.
17/06/19 18:03 FERRUM: Informacja nt. wyceny aktywów produkcyjnych FERRUM
07/06/19 14:20 FERRUM: Zmiana na wniosek Akcjonariusza Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
05/06/19 12:06 FERRUM: Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.
04/06/19 16:01  brak uprawnień Ferrum przystąpił do przygotowania przeglądu opcji strategicznych
15:10 FERRUM: Podjęcie decyzji o przystąpieniu do przygotowania przeglądu opcji strategicznych
baner_SCANER_920X112_10.jpg