Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.11, godz. 00:37
kontakt
HUBSTYLE

Komunikaty

10/12/19 10:20 HubStyle S.A.: Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny od Spółki
04/12/19 14:17 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w listopadzie 2019 roku.
27/11/19 23:09 HubStyle S.A.: HubStyle S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/19 10:40 HubStyle S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
06/11/19 20:35 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle we wrześniu 2019 roku - KOREKTA
05/11/19 19:41 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w październiku 2019 roku.
02/10/19 17:03 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle we wrześniu 2019 roku.
30/09/19 22:58 HubStyle S.A.: HubStyle S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:52 HubStyle S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących
12:44 HubStyle S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW
27/09/19 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HUBSTYLE S.A.
26/09/19 22:37 HubStyle S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
06/09/19 11:43 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w sierpniu 2019 roku.
05/09/19 10:04 HubStyle S.A.: Wybór biegłego rewidenta
28/08/19 13:34 HubStyle S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
baner_SCANER_920X112_10.jpg