Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.29, godz. 18:58
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

21/01/20 17:06 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
14/01/20 16:21 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach.
16:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach.
20/12/19 17:05 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
18/12/19 16:21 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE.
16/12/19 21:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
29/11/19 18:19 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/10/19 17:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
04/10/19 14:18 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
30/09/19 20:57 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
26/09/19 18:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy.
24/09/19 17:07 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
13/09/19 17:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki.
12/09/19 21:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
01/07/19 20:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
baner_SCANER_920X112_10.jpg