Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 22:04
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

21/10/20 12:47 MOSTALPLC: Podpisanie umowy z AXA TUiR S.A.
30/09/20 07:56 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
24/09/20 11:33 MOSTALPLC: Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
23/09/20 13:46  brak uprawnień Konsorcjum z Mostostalem Płock ma umowę za 40,5 mln zł netto
13:37 MOSTALPLC: Podpisanie umowy.
01/09/20 10:53 MOSTALPLC: Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
11/08/20 12:22 MOSTALPLC: Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
31/07/20 10:00 MOSTALPLC: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/07/20 15:19 MOSTALPLC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.
15:18 MOSTALPLC: Powołanie członka Rady Nadzorczej.
15:16 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/07/20 09:39 MOSTALPLC: Zawarcie aneksu z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe.
17/07/20 11:34 MOSTALPLC: Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
16/07/20 12:58 MOSTALPLC: Podpisanie umów z Bankiem PEKAO S.A.
07/07/20 10:39 MOSTALPLC: Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A., zwołanego na dzień 28 lipca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza.
baner_SCANER_920X112_10.jpg