Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 11:58
kontakt
CTE

Komunikaty

20/08/19 19:17  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (20/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
19:07  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (19/2019) Wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego za lata 2019-2020
31/07/19 20:04  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (18/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
30/07/19 21:23  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (17/2019) Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G
20/07/19 21:22 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w II kwartale 2019 r.
03/07/19 10:55 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
10:50 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 27.06.2019 r.
27/06/19 23:00  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (16/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ z dnia 27 czerwca 2019 r.
22:44  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (15/2019) Treść uchwał podjętych na NWZ z dnia 27 czerwca 2019 r.
09/06/19 23:39 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku
23:28  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (14/2019) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku
07/06/19 20:55 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
20:54 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
20:53 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawiadomienie w trybie art 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
20:52 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
baner_SCANER_920X112_10.jpg