Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:24
kontakt
EMC

Komunikaty

14/10/20 11:31 EMC: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
30/09/20 00:35 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/20 09:25 EMC: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
16/09/20 11:41 EMC: Uzupełnienie treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku poprzez dołączenie załącznika do Uchwały nr 26/08/2020 oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31/08/20 16:21 EMC: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
16:15 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
16:08 EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
10/08/20 11:34 EMC: Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał
04/08/20 11:59 EMC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
03/08/20 15:28 EMC: Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
06/07/20 13:22 EMC: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta - EMC Piaseczno Sp. z o.o.
28/05/20 17:06 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/20 11:37 EMC: Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
05/05/20 10:39 EMC: Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A
31/03/20 19:29 EMC: EMC formularz skonsolidowanego raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg