Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 19:08
kontakt
BETACOM

Komunikaty

01/09/20 19:25 BETACOM: Powołanie członka Zarządu Betacom SA
19:21 BETACOM: Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA
19:13 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
19:06 BETACOM: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
27/08/20 16:45 BETACOM: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej Betacom SA
24/08/20 20:06 BETACOM: Pismo akcjonariusza w sprawie kandydata na członka Rady Nadzorczej Betacom SA
20/08/20 16:04 BETACOM: Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy
31/07/20 19:24 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:16 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
19:07 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
19/06/20 19:19 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/05/20 21:05 BETACOM: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Betacom SA
08/05/20 18:53 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
18:42 BETACOM: Potencjalny wpływ COVID - 19 na działalność Betacom SA
28/02/20 21:00 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
baner_SCANER_920X112_10.jpg