Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.12, godz. 07:45
kontakt
BETACOM

Komunikaty

10/12/19 16:57 BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/12/19 16:38 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16:33 BETACOM: Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki
29/11/19 17:45 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/10/19 16:32 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
04/09/19 17:51  brak uprawnień Betacom wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
17:45 BETACOM: Wypłata dywidendy Betacom SA
17:42 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 września 2019 r.
17:26 BETACOM: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 września 2019 roku
01/08/19 11:55  brak uprawnień Betacom chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
11:36 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 4 września 2019 r.
31/07/19 20:03 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/06/19 10:53 BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:45 BETACOM: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
19/06/19 19:04 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
baner_SCANER_920X112_10.jpg