Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 11:25
kontakt
BETACOM

Komunikaty

01/08/19 11:55  brak uprawnień Betacom chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
11:36 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 4 września 2019 r.
31/07/19 20:03 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/06/19 10:53 BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:45 BETACOM: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
19/06/19 19:04 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/06/19 19:23 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
16/05/19 20:48 BETACOM: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA
17/04/19 10:01 BETACOM: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%
03/04/19 16:07 BETACOM: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
29/03/19 12:05 BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/03/19 15:25 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15:18 BETACOM: Korekta raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego Spółki
27/02/19 17:38 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/01/19 16:22 BETACOM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg