Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 07:10
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

04/08/20 20:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
31/07/20 23:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2020 dot. zawarcia umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
22:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
28/07/20 18:28 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/07/20 17:31 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. raportów rocznych opublikowanych przez Adiuvo Investments S.A.
01:06 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
30/06/20 23:53 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz raportu rocznego
10:57 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
28/05/20 13:03 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Dopuszczenie produktu medycznego do sprzedaży na rynku europejskim
27/04/20 20:08 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ramowego porozumienia o współpracy przez spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
11:35 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
23/04/20 22:16 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
22:07 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
14/04/20 14:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg