Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 03:06
kontakt
IBSM

Komunikaty

12/08/19 11:40 IBSM S.A.: Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki
31/07/19 17:03 IBSM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
17:00 IBSM S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
28/06/19 20:41 IBSM S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C
27/06/19 14:34 IBSM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
14:29 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
06/06/19 16:06 IBSM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 17:12 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu kwartalnego
11:39 IBSM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku.
07/05/19 16:45 IBSM S.A.: Zmiana w strukturze akcjonariatu
02/05/19 13:24  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w czasie trwania wezwania na sprzedaż akcji spółki IBSM SA
26/04/19 23:02 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu rocznego
18/04/19 13:19 IBSM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
09/04/19 16:02 IBSM S.A.: Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego przez Pana Alec Yurievich Fesenko
01/04/19 16:36 IBSM S.A.: Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg