Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.02, godz. 12:01
kontakt
IBSM

Komunikaty

23/06/20 21:34 Noble Financials S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
18/06/20 16:14 Noble Financials S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku
15/05/20 18:53 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu rocznego
27/04/20 15:08 Noble Financials S.A.: Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
18/02/20 13:46 IBSM S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
28/01/20 15:19 IBSM S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
31/12/19 17:01 IBSM S.A.: Umowa sprzedaży obligacji
23/12/19 10:45 IBSM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
10:43 IBSM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
20/12/19 14:09 IBSM S.A.: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
09/12/19 16:47 IBSM S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu IBSM S.A. przez Rade Nadzorczą Spółki
16:44 IBSM S.A.: Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
29/11/19 14:21 IBSM S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14:10 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po drugiej przerwie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku.
14:06 IBSM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg