Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 01:10
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

12/08/20 18:57  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
06/08/20 14:34 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
22/07/20 17:37 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
14/07/20 21:07 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 lipca 2020 r.
20:53 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 lipca 2020 roku
08/07/20 15:35 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
12/06/20 10:38  brak uprawnień Ipopema obniżyła rekomendację dla Wirtualnej Polski do "trzymaj"
08/06/20 18:46 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
28/05/20 21:42 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy wspólników/Nabycie udziałów w Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
27/05/20 16:04 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
26/05/20 11:39  brak uprawnień WPH nie wyklucza akwizycji w '20, ale w grę wchodzi raczej mały lub średni podmiot e-commerce
07:29  brak uprawnień WP miała w I kw. wyniki EBITDA i EBIT zgodne z konsensusem, netto poniżej oczekiwań
06:29  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:57 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/20 22:48  brak uprawnień Zarząd Wirtualnej Polski rekomenduje rezygnację z dywidendy za 2019 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg