Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 13:48
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

30/08/19 16:43 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
28/08/19 17:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
13:14  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA
27/08/19 12:23  brak uprawnień Wirtualna Polska rozmawia o przejęciach, nie oczekuje spowolnienia na rynku reklamy
07:02  brak uprawnień WP miała w II kw. wyniki EBITDA i EBIT zgodne z konsensusem, netto poniżej oczekiwań
06:41  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:20 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/19 16:22 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
02/08/19 17:14  brak uprawnień WP zwiększyła wycenę zobowiązania opcyjnego do zakupu udziałów w Nocowanie. pl o 11,6 mln zł
16:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Aktualizacja wyceny zobowiązania opcyjnego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.
12/06/19 16:01  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "akumuluj" dla Wirtualnej Polski, z ceną docelową 64,3 zł
27/05/19 15:10 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
24/05/19 15:33 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22/05/19 16:31 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
14:46  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg