Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 21:44
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

06/08/19 16:22 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
02/08/19 17:14  brak uprawnień WP zwiększyła wycenę zobowiązania opcyjnego do zakupu udziałów w Nocowanie. pl o 11,6 mln zł
16:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Aktualizacja wyceny zobowiązania opcyjnego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.
12/06/19 16:01  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "akumuluj" dla Wirtualnej Polski, z ceną docelową 64,3 zł
27/05/19 15:10 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
24/05/19 15:33 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22/05/19 16:31 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
14:46  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
20/05/19 12:46  brak uprawnień WP nadal stawia na wzrost przychodów, nie marż, w segmencie e-commerce
07:08  brak uprawnień WP miała w I kw. wyniki EBITDA i EBIT zgodne z konsensusem, netto poniżej oczekiwań
07:02  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)
06:47  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:37 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/19 16:08 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 maja 2019 r.
14/05/19 18:23  brak uprawnień WZA Wirtualnej Polski przegłosowało 1 zł dywidendy na akcję
baner_SCANER_920X112_10.jpg