Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 14:20
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

30/07/19 17:31 RAFAKO: Rozpoczęcie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów
24/07/19 13:48  brak uprawnień Oferta Rafako za 301,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK
13:41 RAFAKO: Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
23/07/19 18:38  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Rafako do 2,4 zł
14:16 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
14:14 RAFAKO: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 lipca 2019 roku.
28/06/19 16:52 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
11:29 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. powołanych na X kadencję przez ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
19/06/19 17:10 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 lipca 2019 roku wraz z projektami uchwał
14/06/19 17:52 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku.
17:50 RAFAKO: Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję.
RAFAKO: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 14 czerwca 2019 roku.
12/06/19 12:37  brak uprawnień Rafako ma umowę na budowę bloku energetycznego w JSW Koks o wartości 289 mln zł
12:24 RAFAKO: Podpisanie umowy na realizację budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin.
31/05/19 12:02 RAFAKO: Przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole
baner_SCANER_920X112_10.jpg