Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 12:45
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

15/10/20 14:34 INFOSCAN S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
14/10/20 15:38 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy mającej na celu przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń Rejestratorów MED z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
14:37  brak uprawnień INFOSCAN SA (31/2020) Korekta raportu bieżącego EBI nr 30/2020 - zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
02/10/20 20:41  brak uprawnień INFOSCAN SA (30/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
13:10 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4
01/10/20 16:25 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H
30/09/20 11:03 INFOSCAN S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
22/09/20 21:20 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
17/09/20 10:42 INFOSCAN S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
11/09/20 22:22  brak uprawnień INFOSCAN SA (29/2020) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
02/09/20 14:45  brak uprawnień European High Growth Opportunities Securitization Fund ma poniżej 5 proc. Infoscanu
14:21 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
25/08/20 06:57  brak uprawnień East Value Research obniżył wartość godziwą dla akcji Infoscan do 1,3 zł
20/08/20 23:08 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
22:57 INFOSCAN S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 40/2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg