Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 04:23
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

14/08/19 12:58 INFOSCAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
13/08/19 19:58  brak uprawnień INFOSCAN SA (19/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
19:57  brak uprawnień NWZ Infoscanu zgodziło się na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych
19:55  brak uprawnień INFOSCAN SA (18/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2019 r.
19:51  brak uprawnień INFOSCAN SA (17/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
19:46 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND.
02/08/19 08:10  brak uprawnień INFOSCAN SA (16/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
31/07/19 19:38 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
24/07/19 08:11 INFOSCAN S.A.: Projekt Spółki rekomendowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu do dofinansowania w ramach programu "Polskie Mosty Technologiczne"
16/07/19 21:35  brak uprawnień NWZ Infoscanu 13 VIII zdecyduje o emisjach obligacji o łącznej wartości 21 mln zł
21:14  brak uprawnień INFOSCAN SA (15/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
20:45 INFOSCAN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
20:25 INFOSCAN S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Kaladaran Co. Plc.
04/07/19 16:00  brak uprawnień INFOSCAN SA (14/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
03/07/19 18:05 INFOSCAN S.A.: Korekta raportu bieżącego 29/2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg