Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 23:42
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

16/10/19 16:10 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy z Giromed Institute S.L.P.
15/10/19 18:13  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INFOSCAN S.A.
09/10/19 18:07  brak uprawnień INFOSCAN SA (23/2019) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L
18:00  brak uprawnień INFOSCAN SA (22/2019) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
01/10/19 08:37  brak uprawnień Infoscan przeprowadzi emisję obligacji, w IV kw. przedstawi aktualizację strategii rozwoju
30/09/19 19:27 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - Spełnienie ostatnich z warunków umowy.
25/09/19 12:37 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc.
19/09/19 18:54 INFOSCAN S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
17/09/19 16:33  brak uprawnień INFOSCAN SA (21/2019) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:27 INFOSCAN S.A.: Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
06/09/19 13:19 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z mLeasing sp. z o.o.
04/09/19 16:14  brak uprawnień INFOSCAN SA (20/2019) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
28/08/19 11:13 INFOSCAN S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Novomed Group SAS
14/08/19 12:58 INFOSCAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
13/08/19 19:58  brak uprawnień INFOSCAN SA (19/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg