Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.20, godz. 20:07
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

24/07/19 22:58 CFI HOLDING S.A.: Inwestycja w akcje Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
22:53 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZA CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku - korekta
20/07/19 22:49 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy CFI Holding w II Kw 2019
01/07/19 13:01 CFI HOLDING S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku
11:03 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku
19/06/19 21:56 CFI HOLDING S.A.: Wejście w życie umów zawartych przez Emitenta
10/06/19 21:29 CFI HOLDING S.A.: Zmieniony porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku
08/06/19 17:25 CFI HOLDING S.A.: WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 roku
17:11 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta
03/06/19 15:16 CFI HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 30.06.2019 roku
20/05/19 17:52 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/19 00:56 CFI HOLDING S.A.: Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2018
00:50 CFI HOLDING S.A.: Korekta Jednostkowego Raportu Rocznego za rok 2018
00:22 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
30/04/19 23:30 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg