Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.22, godz. 10:26
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

15/11/19 16:59 CFI HOLDING S.A.: Uzupełnienie raportu 24/2019
16:24 CFI HOLDING S.A.: Uzupełnienie raportu 24/2019
16:14 CFI HOLDING S.A.: Uzupełnenie Raportu 23/2019
18/10/19 17:44 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy CFI Holding w III kwartale 2019 r.
02/10/19 20:26 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
27/09/19 21:53 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/19 21:28 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
24/07/19 22:58 CFI HOLDING S.A.: Inwestycja w akcje Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
22:53 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZA CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku - korekta
20/07/19 22:49 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy CFI Holding w II Kw 2019
01/07/19 13:01 CFI HOLDING S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku
11:03 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku
19/06/19 21:56 CFI HOLDING S.A.: Wejście w życie umów zawartych przez Emitenta
10/06/19 21:29 CFI HOLDING S.A.: Zmieniony porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku
08/06/19 17:25 CFI HOLDING S.A.: WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg