Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.06, godz. 06:12
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

02/06/20 11:24 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku.
01/06/20 19:18 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku
20/05/20 14:40 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.
19/05/20 13:12 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
04/05/20 19:58 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.
14/04/20 14:51 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
09/04/20 10:27 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
26/02/20 20:33 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana adresu siedziby emitenta
30/01/20 08:15 AIRWAY MEDIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 10:30 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23/12/19 09:58 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia przez jednostkę dominującą procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Spółki
19/12/19 20:49 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
02/12/19 16:02 AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
22/11/19 18:24 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/19 19:25 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg