Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.09, godz. 23:59
kontakt
PLASTBOX

Komunikaty

09/12/19 16:01 PLASTBOX: Zawarcie aneksów do znaczących umów
15/11/19 17:56 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/19 17:35 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku
16/10/19 17:18 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
03/09/19 21:08 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej
30/08/19 17:36 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 22:03 PLASTBOX: Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
29/07/19 20:43 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
05/06/19 15:27 PLASTBOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
04/06/19 14:41 PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/05/19 17:30 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/19 21:35 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:20 PLASTBOX: PLASTBOX formularz raportu rocznego
15/04/19 22:45 PLASTBOX: Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
15/03/19 18:55 PLASTBOX: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg