Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 02:11
kontakt
VIGO

Komunikaty

01/06/20 12:28 VIGO SYSTEM S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku.
29/05/20 12:13 VIGO SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku
11:09 VIGO SYSTEM S.A.: UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019 I WYPŁATY DYWIDENDY
25/05/20 15:57 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
15:45 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
22/05/20 17:51 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy
21/05/20 13:47 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
11/05/20 08:23 VIGO SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
08/05/20 07:28 VIGO SYSTEM S.A.: VIGO SYSTEM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/04/20 09:50  brak uprawnień Ipopema Securities podniosła cenę docelową dla Vigo System do 480 zł
09/04/20 09:14 VIGO SYSTEM S.A.: Uzupełnienie informacji o przychodach osiągniętych w I kwartale 2020 roku
08:16 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2020 roku.
08/04/20 14:29 VIGO SYSTEM S.A.: Zakończenie procedury weryfikacyjnej przewidzianej w umowie o realizację wspólnego przedsięwzięcia
01/04/20 18:28 VIGO SYSTEM S.A.: Otrzymanie zamówienia o wartości umowy znaczącej - aktualizacja informacji
04/03/20 08:20  brak uprawnień Vigo System chce w tym roku przedstawić nową strategię rozwoju
baner_SCANER_920X112_10.jpg