Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 05:11
kontakt
VIGO

Komunikaty

03/10/19 08:16 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2019 roku.
21/08/19 07:58 VIGO SYSTEM S.A.: VIGO SYSTEM S.A. formularz raportu półrocznego
16/08/19 11:36 VIGO SYSTEM S.A.: Przyśpieszenie publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
02/08/19 09:37  brak uprawnień Ipopema Securities rekomenduje "kupuj" Vigo System
30/07/19 12:40 VIGO SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu- istotny element realizacji Strategii.
08/07/19 08:36 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2019 roku.
08:27 VIGO SYSTEM S.A.: Obroty o wartości znaczącej umowy
12/06/19 14:53 VIGO SYSTEM S.A.: Wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:20 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 12 czerwca 2019 roku
03/06/19 18:08 VIGO SYSTEM S.A.: ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU PRZEZ AKCJONARUSZA UDZIAŁU PONIŻEJ PROGU 5% GŁOSÓW W SPÓŁCE
15/05/19 08:00 VIGO SYSTEM S.A.: VIGO SYSTEM S.A. formularz raportu kwartalnego
13/05/19 11:06 VIGO SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2019 roku
10/05/19 12:40 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy
11:56 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy
05/04/19 08:56 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2019 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg