Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 22:12
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

21/10/20 13:53 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Drugie wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/10/20 17:07 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 21:18 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/20 17:15 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o pozytywnym zaopiniowaniu Planu restrukturyzacji
22/09/20 17:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Korekta sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok
12/08/20 17:08 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o ustanowieniu Rady Wierzycieli
30/07/20 19:14 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powołanie osoby zarządzającej
29/07/20 21:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie do informacji zawartych w raportach okresowych Emitenta
20/07/20 17:30 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
15/07/20 12:04 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie wezwań do zapłaty
14/07/20 12:51 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: INFORMACJA O OTRZYMANYCH WEZWANIACH DO ZAPŁATY
07/07/20 21:02 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2020 roku
21:00 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
20:57 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 lipca 2020r.
03/07/20 17:45 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie postanowienia o umorzeniu śledztwa
baner_SCANER_920X112_10.jpg