Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.16, godz. 01:39
kontakt
POLWAX

Komunikaty

29/11/19 14:54 POLWAX S.A.: Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.
21/11/19 15:39 POLWAX S.A.: Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją - wybór Inżyniera Kontraktu.
19/11/19 17:22 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/11/19 18:22 POLWAX S.A.: Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.
29/10/19 16:14 POLWAX S.A.: Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.
24/10/19 16:03  brak uprawnień Polwax miał w III kw. ok. 10,4 mln zł EBITDA; spółka naruszyła kowenanty wymagane w umowie z ING
15:42 POLWAX S.A.: Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.
22/10/19 17:06 POLWAX S.A.: Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.
14:53  brak uprawnień Polwax złożył wniosek o zawieszenie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu
14:41 POLWAX S.A.: Czasowe wstrzymanie prac prospektowych
21/10/19 18:19 POLWAX S.A.: Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.
18/10/19 16:12 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego
17/10/19 18:13 POLWAX S.A.: Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
03/10/19 07:33  brak uprawnień Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę ws. powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań
02/10/19 22:35 POLWAX S.A.: Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki - uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
baner_SCANER_920X112_10.jpg