Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.08, godz. 14:35
kontakt
POLWAX

Komunikaty

30/07/20 10:38  brak uprawnień POLWAX SA (1/2020) Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
28/07/20 18:41 POLWAX S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
06/07/20 15:01 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.
03/07/20 21:12 POLWAX S.A.: Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A. przez Radę Nadzorczą i powołanie Zarządu Polwax S.A. w nowym składzie.
02/07/20 15:52  brak uprawnień Prezes i dwóch wiceprezesów Polwaksu złożyło rezygnację ze stanowiska
15:34 POLWAX S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A.
01/07/20 11:53 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
30/06/20 18:16 POLWAX S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.
08/06/20 16:39 POLWAX S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
03/06/20 16:43 POLWAX S.A.: Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A.
15:47 POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
19/05/20 17:12 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/05/20 13:44 POLWAX S.A.: Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu.
07/05/20 13:53 POLWAX S.A.: Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku.
13:34 POLWAX S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg