Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 19:29
kontakt
IMPERA

Komunikaty

27/09/19 14:37 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
26/09/19 20:30 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:20 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:13 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
19:57 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
24/09/19 17:08 IMPERA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
23/09/19 14:25 IMPERA: rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki
10/09/19 17:06 IMPERA: IMPERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/19 17:05 IMPERA: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
14/08/19 16:34 IMPERA: wpis Impera Capital S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
18/07/19 16:23 IMPERA: Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.
26/06/19 16:35 IMPERA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
16:24 IMPERA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 26.06.2019 r.
16:14 IMPERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
30/05/19 17:07 IMPERA: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg