Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.18, godz. 05:54
kontakt
IMPERA

Komunikaty

21/01/20 16:23 IMPERA ASI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/12/19 18:13 IMPERA ASI S.A.: podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
16:52 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania
06/12/19 17:30 IMPERA ASI S.A.: zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk
25/11/19 17:48 IMPERA ASI S.A.: udzielenie przez Emitenta poręczenia do umowy najmu powierzchni biurowej
17:30 IMPERA ASI S.A.: nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej
19/11/19 16:57 IMPERA ASI S.A.: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta
15/11/19 11:18 IMPERA ASI S.A.: rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
14/11/19 17:49 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 15:47 IMPERA ASI S.A.: spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną Emitenta
23/10/19 17:49 IMPERA ASI S.A.: zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczących umów zbycia aktywów
27/09/19 14:37 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
26/09/19 20:30 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:20 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:13 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
baner_SCANER_920X112_10.jpg