Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 23:04
kontakt
RUBICON

Komunikaty

30/09/19 17:16  brak uprawnień Rubicon Partners będzie szukać inwestora zainteresowanego przejęciem spółki zależnej
17:02 Rubicon Partners SA: Aktualizacja przeglądu opcji strategicznych Emitenta
27/09/19 17:46 Rubicon Partners SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
17:30 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 14:32 Rubicon Partners SA: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
10/07/19 19:02 Rubicon Partners SA: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2019-2020
28/06/19 12:25 Rubicon Partners SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 27 czerwca 2019r.
27/06/19 19:00 Rubicon Partners SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
26/06/19 17:24 Rubicon Partners SA: Nabycie akcji własnych celem umorzenia przez spółkę zależną
07/06/19 20:25 Rubicon Partners SA: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r.
29/05/19 16:07 Rubicon Partners SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
17/05/19 17:08 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/19 10:43 Rubicon Partners SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
29/04/19 18:00 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:53 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg