Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 15:04
kontakt
ALTUSTFI

Komunikaty

21/10/19 18:18 ALTUS TFI S.A.: informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI
18/10/19 19:58 ALTUS TFI S.A.: Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną
18:41 ALTUS TFI S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.
07/10/19 17:46 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
18/09/19 18:26  brak uprawnień KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI
17:59 ALTUS TFI S.A.: Rozszerzenie postępowania administracyjnego przez KNF
09/09/19 14:57 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
04/09/19 16:42 ALTUS TFI S.A.: Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi
29/08/19 17:41 ALTUS TFI S.A.: ALTUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14/08/19 17:30 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
06/08/19 17:11 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
30/07/19 15:47 ALTUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 30 lipca 2019 r.
13:55  brak uprawnień Walne Altus TFI nie zgodziło się na przeprowadzenie skupu akcji własnych
12:42 ALTUS TFI S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.
25/07/19 07:34  brak uprawnień Altus TFI zawarł z Ipopema TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
baner_SCANER_920X112_10.jpg