Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 21:57
kontakt
ALTUSTFI

Komunikaty

22/05/20 14:55 ALTUS TFI S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
15/05/20 18:38 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał.
17:42 ALTUS TFI S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
11/05/20 18:17 ALTUS TFI S.A.: ALTUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/20 20:40  brak uprawnień WSA oddalił skargę Altus TFI na kary nałożone przez KNF
20:11 ALTUS TFI S.A.: Otrzymanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
27/04/20 17:38 ALTUS TFI S.A.: ALTUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:15 ALTUS TFI S.A.: ALTUS TFI S.A. formularz raportu rocznego
15/04/20 19:07  brak uprawnień Skonsolidowany zysk netto Altusa TFI spadł o w 2019 r. o 92,4 proc. do 4,0 mln zł
18:06 ALTUS TFI S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019 r.
14/04/20 14:52 ALTUS TFI S.A.: Zmiana daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
03/04/20 20:19 ALTUS TFI S.A.: Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiana składu Komitetu ds. Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej
23/03/20 20:57 ALTUS TFI S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
16/03/20 17:57  brak uprawnień Altus TFI skupił 5,2 mln akcji własnych
17:15 ALTUS TFI S.A.: Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg