Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.07, godz. 02:57
kontakt
IMPEL

Komunikaty

04/08/20 16:44 IMPEL S.A.: Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
14:30  brak uprawnień OFE PZU "Złota Jesień" wyszedł z akcjonariatu spółki Impel
14:13 IMPEL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
03/08/20 17:15 IMPEL S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
31/07/20 14:36 IMPEL S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
24/07/20 11:43  brak uprawnień IMPEL SA (1/2020) Impel Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
10:18 IMPEL S.A.: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
17/07/20 16:10 IMPEL S.A.: Oddalenie apelacji złożonej przez spółkę zależną Emitenta - Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
13/07/20 15:22 IMPEL S.A.: Powołanie Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
14:47 IMPEL S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impel S.A.
14:44 IMPEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 lipca 2020 roku
14:42 IMPEL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2020 roku
24/06/20 11:22 IMPEL S.A.: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
22/06/20 11:13 IMPEL S.A.: Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
18/06/20 13:17 IMPEL S.A.: Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
baner_SCANER_920X112_10.jpg