Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.21, godz. 15:28
kontakt
ELKOP

Komunikaty

18/11/19 18:18 ELKOP: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa
17:34 ELKOP: Informacja o zwolnieniu udzielonego przez Spółkę zabezpieczenia
12/11/19 18:10  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP SE
05/11/19 17:01 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2019 roku
30/10/19 15:51 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
27/09/19 13:02 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19
26/09/19 20:16 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
20/09/19 22:57 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
22:52 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22:48 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
17/09/19 17:18 ELKOP: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
16/09/19 17:13 ELKOP: ELKOP formularz raportu półrocznego
09/09/19 17:03 ELKOP: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.
17:01 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
21/08/19 20:14 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg