Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 11:59
kontakt
ELKOP

Komunikaty

21/08/19 20:14 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
19:01  brak uprawnień GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych serii A spółki ELKOP SE
19/08/19 17:07 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
12/08/19 17:00 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 września 2019 r.
08:50 ELKOP: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
07/08/19 17:13 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu - uzupełnienie informacji
27/06/19 19:00 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
18:23 ELKOP: Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
18:18 ELKOP: Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
18:11 ELKOP: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
18:05 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 roku
26/06/19 17:39 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
21/06/19 18:49 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
31/05/19 16:09 ELKOP: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
16/05/19 17:05 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg