Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 04:22
kontakt
BEST

Komunikaty

15/10/19 09:06 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2019 r. oraz samym trzecim kwartale 2019 r.
30/09/19 07:59  brak uprawnień Best planuje emisję akcji i rozpocznie w tym celu rozmowy z inwestorami finansowymi
07:35 BEST: Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
18/09/19 00:11 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 12:57 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2019 roku.
20/08/19 11:37 BEST: Rejestracja zmian Statutu BEST S.A.
22/07/19 15:04 BEST: Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
19/07/19 17:13 BEST: Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/07/19 13:05  brak uprawnień Best wydał w drugim kwartale 18,4 mln zł na portfele wierzytelności
12:52 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2019 r. oraz samym drugim kwartale 2019 r.
11/07/19 16:52 BEST: Informacja dotycząca zmiany polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A.
28/06/19 14:43 BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
14:30 BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
13:17 BEST: Informacja o powołaniu osób zarządzających
07/06/19 13:21 BEST: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
baner_SCANER_920X112_10.jpg