Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 22:16
kontakt
BEST

Komunikaty

29/05/20 16:10 BEST: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
15:28 BEST: Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.
25/05/20 21:07 BEST: BEST formularz raportu rocznego
21:04 BEST: BEST formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22/05/20 16:25 BEST: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
15/05/20 13:52  brak uprawnień Best wydłuża termin na wybór inwestora
13:25 BEST: Przedłużenie terminu zakończenia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
28/04/20 13:40  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST SA
27/04/20 16:29 BEST: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok; zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2020 roku
23/04/20 18:18  brak uprawnień Best przeszacował wartość portfeli wierzytelności w dół o 42 mln zł
18:03 BEST: Aktualizacja wartości portfeli wierzytelności
07:50 BEST: Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie rozpoczęcia skupu obligacji własnych
15/04/20 08:33 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 roku.
03/04/20 20:22 BEST: Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
19/03/20 14:26 BEST: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg