Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 00:14
kontakt
BEST

Komunikaty

15/10/20 08:47 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2020 r. oraz samym trzecim kwartale 2020 r.
14/10/20 14:57 BEST: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
09/10/20 19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii Q1 spółki BEST SA
05/10/20 16:32 BEST: Przedterminowy wykup na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
29/09/20 09:33 BEST: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
28/09/20 07:00  brak uprawnień Best liczy na wyższe inwestycje w portfele w II połowie '20, ale rynek rozkręci się w II poł. '21(wywiad)
16/09/20 04:56 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/20 16:42 BEST: Zmiana sposobu prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A.
08/09/20 19:28 BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku
18:54 BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 8 września 2020 r.
12/08/20 17:31 BEST: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji serii L1 w związku z ich umorzeniem
17:10 BEST: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
11/08/20 18:19  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
20/07/20 14:13 BEST: Uchwała Zarządu BEST S.A. w przedmiocie umorzenia obligacji serii L1 nabytych w ramach programu skupu obligacji własnych
15/07/20 11:00 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2020 roku oraz samym drugim kwartale 2020 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg