Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 22:32
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

15/10/19 22:48 ALUMETAL S.A.: Przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020
03/10/19 16:12 ALUMETAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
14:16 ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
19/09/19 09:59 ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/09/19 15:58 ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
20/08/19 14:50  brak uprawnień Alumetal oczekuje w drugim półroczu 1,5 mln zł z tytułu rekompensat prądowych
19/08/19 17:21  brak uprawnień Wyniki Alumetalu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:14 ALUMETAL S.A.: ALUMETAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/08/19 11:18  brak uprawnień Alumetal pomimo sytuacji rynkowej i inwestycji nie zmienia polityki dywidendowej (wywiad)
11:17  brak uprawnień Alumetal spodziewa się lekkiego ożywienia rynku w IV kw. 2019 (wywiad)
28/06/19 15:42 ALUMETAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
20/05/19 12:35 ALUMETAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2019 r.
17/05/19 16:01 ALUMETAL S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
 brak uprawnień Alumetal wypłaci 4,08 zł dywidendy na akcję za '18
15:53 ALUMETAL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
baner_SCANER_920X112_10.jpg