Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 09:57
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

08/08/19 11:18  brak uprawnień Alumetal pomimo sytuacji rynkowej i inwestycji nie zmienia polityki dywidendowej (wywiad)
11:17  brak uprawnień Alumetal spodziewa się lekkiego ożywienia rynku w IV kw. 2019 (wywiad)
28/06/19 15:42 ALUMETAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
20/05/19 12:35 ALUMETAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2019 r.
17/05/19 16:01 ALUMETAL S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
 brak uprawnień Alumetal wypłaci 4,08 zł dywidendy na akcję za '18
15:53 ALUMETAL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
14:10  brak uprawnień Alumetal może nie zrealizować celów programu motywacyjnego na 2019 rok
16/05/19 17:46  brak uprawnień Wyniki Alumetalu w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:19 ALUMETAL S.A.: ALUMETAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/19 13:39 ALUMETAL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki
18/04/19 17:23 ALUMETAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
17/04/19 15:54  brak uprawnień Agnieszka Drzyżdżyk nowym prezesem Alumetalu
15:52 ALUMETAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018
15:46 ALUMETAL S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alumetal S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu. Powołanie nowego Prezesa Zarządu.
baner_SCANER_920X112_10.jpg