Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.02, godz. 16:53
kontakt
PROJPRZM

Komunikaty

28/05/20 22:23  brak uprawnień Projprzem Makrum chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję
22:09 PROJPRZEM MAKRUM: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
15/05/20 13:32 PROJPRZEM MAKRUM: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020
06/05/20 17:00 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
28/04/20 13:09 PROJPRZEM MAKRUM: Asymilacja 541.750 akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
22/04/20 17:12 PROJPRZEM MAKRUM: Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
21/04/20 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.
31/03/20 23:07 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:06 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu rocznego
06/03/20 12:32 PROJPRZEM MAKRUM: Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela
28/01/20 10:08 PROJPRZEM MAKRUM: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
23/12/19 15:08 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
15:07 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
02/12/19 15:42 PROJPRZEM MAKRUM: Otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
28/11/19 12:15 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.
baner_SCANER_920X112_10.jpg