Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.23, godz. 11:06
kontakt
2CPARTNE

Komunikaty

24/07/20 18:11 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne
21/05/20 19:05 2C PARTNERS S.A.: Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
31/03/20 11:09  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (6/2020) Wykup obligacji serii O
30/03/20 23:25  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (5/2020) Informacja o braku wykupu obligacji serii AD
23:23  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (4/2020) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
23:22  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (3/2020) Informacja o braku wykupu obligacji serii AC
18/03/20 09:24  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A.
24/02/20 15:03  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (2/2020) Porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O
14/02/20 16:27 2C PARTNERS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne
16:03  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (1/2020) Zmiana adresu spółki
17/01/20 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki 2C PARTNERS S.A. na rynku NewConnect
12/12/19 19:45  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki 2C PARTNERS SA
04/12/19 22:43  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (53/2019) Informacja o braku wykupu obligacji serii AB
29/11/19 21:02 2C PARTNERS S.A.: Korekta raportu ESPI 19/2019 w przedmiocie informacji o zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy przedwstępnej przez spółki zależne
03:38 2C PARTNERS S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy przedwstępnej przez spółki zależne
baner_SCANER_920X112_10.jpg