Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.18, godz. 06:28
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

16/01/20 10:54  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
20/12/19 16:59 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji
11:22 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
14/11/19 21:38  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (15/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
14/08/19 22:39  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (14/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
28/06/19 19:11  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (13/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
19:07 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
18:33 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
25/06/19 00:07  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (12/2019) Nałożenie kary pieniężnej na Emitenta przez Giełdę Papierów Wartościowych
24/06/19 13:38  brak uprawnień GPW: Komunikat - PERMA-FIX MEDICAL SA , PLASMA SYSTEM SA
08:26  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę PERMA-FIX MEDICAL S.A.
18/06/19 23:09  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (11/2019) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
23:00  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (10/2019) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
04/06/19 23:53  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (9/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
01/06/19 00:14 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg