Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.19, godz. 15:14
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

01/09/20 16:47 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Cezaro Sp. z o.o.
13/08/20 21:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
30/07/20 21:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
06/07/20 19:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r.
29/06/20 19:26 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
18:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy o Generalne Wykonawstwo przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
18:05  brak uprawnień GK Immobile wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję
17:57 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacje na temat dywidendy
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r.
25/06/20 14:14 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
10/06/20 13:48 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
02/06/20 22:28 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał
22:00  brak uprawnień Immobile chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję
21:39 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
baner_SCANER_920X112_10.jpg