Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.19, godz. 17:26
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

15/10/19 16:09  brak uprawnień Immobile planuje skup do 2 mln akcji własnych za nie więcej niż 10 mln zł (aktl.)
15:44 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Korekta raportu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał
14:52  brak uprawnień Immobile planuje skup do 7 mln akcji własnych za nie więcej niż 21 mln zł
14:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał
11/10/19 18:42 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
09/10/19 13:51 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
13:39 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
04/10/19 15:45 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
30/09/19 23:35 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:33 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu półrocznego
25/09/19 15:00 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2019
04/09/19 14:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu umowy przez spółkę zależną drugiego stopnia od Emitenta: Contrast sp. z o. o.
27/08/19 14:40 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną
01/08/19 15:22 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg