Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.08, godz. 08:42
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

16/03/20 14:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o wpływie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na działalność spółki zależnej
30/01/20 15:39 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości
28/01/20 12:09 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
19/12/19 13:14 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz dokonanie w związku z tym odpisu aktualizacyjnego wartości księgowej nieruchomości
12/12/19 12:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6.12.2019 r.
07/12/19 10:38 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06.12.2019 r.
06/12/19 10:30 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
29/11/19 17:54 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:52 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
28/11/19 12:23 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.
26/11/19 16:20 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową
15:49 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za trzeci kwartał 2019
15/10/19 16:09  brak uprawnień Immobile planuje skup do 2 mln akcji własnych za nie więcej niż 10 mln zł (aktl.)
15:44 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Korekta raportu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał
14:52  brak uprawnień Immobile planuje skup do 7 mln akcji własnych za nie więcej niż 21 mln zł
baner_SCANER_920X112_10.jpg