Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.29, godz. 18:06
kontakt
HOLLYWOO

Komunikaty

28/05/20 11:42 HOLLYWOOD S.A.: Potencjalny wpływ COVID - 19 na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood SA
11/05/20 19:03 HOLLYWOOD S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku spółki Hollywood S.A.
21/04/20 11:34 HOLLYWOOD S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok spółki Hollywood S.A.
10/04/20 16:34 HOLLYWOOD S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
03/04/20 11:49 HOLLYWOOD S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych
11/03/20 13:36 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12:23 HOLLYWOOD S.A.: Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019r.
10/03/20 13:02 HOLLYWOOD S.A.: Uruchomienie procesu połączenia spółek
11/02/20 21:14 HOLLYWOOD S.A.: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o uchylenie postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Hollywood S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
04/02/20 15:08 HOLLYWOOD S.A.: Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Hollywood S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
22/01/20 15:24 HOLLYWOOD S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 15:35 HOLLYWOOD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
05/12/19 14:50 HOLLYWOOD S.A.: Uzyskanie informacji o oddaleniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi o udzieleniu zabezpieczenia dotyczącego uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
29/11/19 14:41 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 23:49 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg