Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 13:00
kontakt
STALPROF

Komunikaty

16/08/19 13:40 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
25/07/19 12:14 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
19/07/19 18:48 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
09/07/19 11:07 STALPROFIL S.A.: Zawarcie umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń, Część 1 i 2.
02/07/19 14:56 STALPROFIL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
29/05/19 09:18  brak uprawnień Oferta Izostalu za 113,5 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu AB Amber Grid
09:03 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid.
24/05/19 08:02 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/19 12:01 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 16.05.2019r.
16/05/19 14:55 STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
14:54  brak uprawnień Stalprofil wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
14:52 STALPROFIL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
14:49 STALPROFIL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2018
20/04/19 10:32  brak uprawnień Oferty Stalprofilu za 414 mln zł uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu Gaz-Systemu
19/04/19 18:13 STALPROFIL S.A.: Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń, Część 1 i 2.
baner_SCANER_920X112_10.jpg