Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.09, godz. 16:21
kontakt
STALPROF

Komunikaty

08/04/20 13:18  brak uprawnień Zarząd Stalprofilu rekomenduje przeznaczenie zysku netto za '19 na kapitał zapasowy
12:46 STALPROFIL S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019
02/04/20 13:52  brak uprawnień Stalprofil do odwołania zawiesza pracę składu handlowego w Katowicach
13:35 STALPROFIL S.A.: Podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu pracy Składu Handlowego w Katowicach
20/01/20 12:52 STALPROFIL S.A.: Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.
15/01/20 07:47 STALPROFIL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
22/11/19 07:42 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/09/19 07:28 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 09:30  brak uprawnień Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy
28/08/19 10:39 STALPROFIL S.A.: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
16/08/19 13:40 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
25/07/19 12:14 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
19/07/19 18:48 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
09/07/19 11:07 STALPROFIL S.A.: Zawarcie umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń, Część 1 i 2.
02/07/19 14:56 STALPROFIL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg