Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.31, godz. 09:52
kontakt
2INTELL

Komunikaty

20/03/20 20:05 2INTELLECT.COM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 roku wraz z projektami uchwał
20:01  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
19:50  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (3/2020) Raport roczny za 2019
18/02/20 13:34  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (2/2020) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
31/01/20 17:35 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy i zmianie udziału w głosach.
17:32 2INTELLECT.COM S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez znaczących akcjonariuszy Spółki oraz MobiMedia Solution - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
17:30 2INTELLECT.COM S.A.: Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej przez znaczących akcjonariuszy
28/01/20 12:29  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 roku
14/11/19 13:38  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (10/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
14/08/19 13:42  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 13:14 2INTELLECT.COM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
13:01  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2019 r.
07/06/19 14:13  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (7/2019) Raport Roczny za 2018 rok - korekta
04/06/19 14:06 2INTELLECT.COM S.A.: Korekta raportu nr 2/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
13:48  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (6/2019) Korekta raportu nr 5/2019 - "Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał"
baner_SCANER_920X112_10.jpg