Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.07, godz. 21:51
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

07/07/20 16:38 CAPITAL PARK S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021
26/06/20 18:09  brak uprawnień GPW: przedterminowy wykup obligacji serii M spółki CAPITAL PARK S.A. (CAP1220), oznaczonych kodem "PLCPPRK00151"
23/06/20 11:54 CAPITAL PARK S.A.: zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki
08/06/20 13:49  brak uprawnień GPW: sprawie zawieszenia obrotu obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.
25/05/20 09:57  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 6,89 zł
22/05/20 00:11 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 15:27 CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2020 roku.
15:16 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 18 maja 2020 roku
15:12  brak uprawnień Capital Park wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
15:04 CAPITAL PARK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 18 maja 2020 roku uchwały o wypłacie dywidendy
15/05/20 15:22 CAPITAL PARK S.A.: Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii M na żądanie Emitenta
14/05/20 11:32 CAPITAL PARK S.A.: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/04/20 15:21 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
17/04/20 08:15  brak uprawnień Zarząd Capital Park rekomenduje wypłatę 2,1 zł dywidendy za 2019 rok
00:49 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg