Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.03, godz. 21:32
kontakt
INDYGOTE

Komunikaty

25/03/20 21:24 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał
03/02/20 21:07 IndygoTech Minerals S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
17/01/20 07:17 IndygoTech Minerals S.A.: Informacja dotyczaca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwolanego na dzień 15 stycznia 2020 roku
23/12/19 19:41  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki INDYGOTECH MINERALS S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
19/12/19 21:33 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał oraz zmianą Statutu
20:53 IndygoTech Minerals S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals w dniu 2 grudnia 2019 roku - korekta
17/12/19 00:44 IndygoTech Minerals S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals w dniu 2 grudnia 2019 roku
00:38 IndygoTech Minerals S.A.: Powołanie osoby nadzorującej - korekta.
02/12/19 22:59 IndygoTech Minerals S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
22:48 IndygoTech Minerals S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.
29/11/19 23:42 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu kwartalnego
03/11/19 17:40 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał oraz zmianą Statutu
01/10/19 00:12 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/19 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INDYGOTECH MINERALS S.A
baner_SCANER_920X112_10.jpg