Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.30, godz. 20:06
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

27/05/20 15:23 brak uprawnień DEVORAN SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.06.2020 r.
15/05/20 18:05 brak uprawnień DEVORAN SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki Devoran S.A. za I kwartał 2020 r.
20/03/20 18:51 brak uprawnień DEVORAN SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2019 r.
18:41 brak uprawnień DEVORAN SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2019 r.
30/01/20 17:33 brak uprawnień DEVORAN SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów w 2020 roku.
14/11/19 15:02 brak uprawnień DEVORAN SA (11/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
04/10/19 19:31 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki DEVORAN SA na rynku NewConnect
26/09/19 20:29 brak uprawnień DEVORAN SA (10/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
19:14 DEVORAN S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Leasingu Nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta.
14/08/19 16:03 brak uprawnień DEVORAN SA (9/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki Devoran S.A. za II kwartał 2019 r.
24/06/19 13:10 DEVORAN S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
13/06/19 18:27 brak uprawnień DEVORAN SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Devoran S.A. z dnia 13.06.2019 r.
07/06/19 21:08 brak uprawnień DEVORAN SA (7/2019) Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.
17/05/19 12:05 brak uprawnień DEVORAN SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.
14/05/19 17:49 brak uprawnień DEVORAN SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy spółki Devoran S.A. za I kwartał 2019 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg