Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 06:52
kontakt
PKPCARGO

Komunikaty

04/08/20 20:04  brak uprawnień Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 191,9 mln zł straty netto w I pół. '20
19:43 PKP CARGO S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2020 r.
31/07/20 07:59  brak uprawnień PKP Cargo w I-VI przewiozło 39,3 mln ton towarów, spadek o 21,3 proc. rdr
30/07/20 07:42  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-VI do 36,17 proc. - UTK
24/07/20 12:52 PKP CARGO S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
15/07/20 16:15 PKP CARGO S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
06/07/20 20:30 PKP CARGO S.A.: Zgoda na zmianę zaciągniętego zobowiązania poprzez zawarcie aneksu do umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
02/07/20 18:04  brak uprawnień Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKiK
18:00 PKP CARGO S.A.: Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
17:48 PKP CARGO S.A.: Wyrok sądu drugiej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK
09:08  brak uprawnień PKP Cargo w I-V przewiozło 32,9 mln ton towarów, spadek o 22,2 proc. rdr
01/07/20 17:55 PKP CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
07:02  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-V do 36,31 proc. - UTK
29/06/20 21:03  brak uprawnień PKP Cargo nie wyplaci dywidendy za 2019 r.
20:46 PKP CARGO S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
baner_SCANER_920X112_10.jpg