Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.29, godz. 00:05
kontakt
ALTA

Komunikaty

11/03/20 16:07 ALTA: Wydanie akcji serii G Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
09/03/20 17:08 ALTA: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW - wydanie komunikatu przez KDPW
06/03/20 19:44 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta
15:28  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki ALTA S.A.
24/02/20 20:06 ALTA: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW
31/01/20 15:46 ALTA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020r.
12/12/19 12:36 ALTA: Aneks do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna
20/11/19 17:53 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
13/11/19 17:19 ALTA: Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie - rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości
02/10/19 17:46 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
17:25 ALTA: Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.
01/10/19 16:55 ALTA: Realizacja postanowień Umowy Sprzedaży wierzytelności i zakończenie procesu sprzedaży wierzytelności
16:33 ALTA: Porozumienie do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna
30/09/19 22:14 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
17/09/19 21:29 ALTA: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
baner_SCANER_920X112_10.jpg