Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 12:01
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

19/10/20 08:07 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r.
09/10/20 19:48 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.10.2020 r.
08/10/20 18:11 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości.
05/10/20 18:51 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/09/20 20:45 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
20:21 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnych umów: warunkowej i przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
29/09/20 19:49  brak uprawnień OT Logistics rozwiązało przedterminowo umowę dzierżawy nieruchomości w porcie w Gdańsku
19:33 OT LOGISTICS: Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia
25/09/20 12:50 OT LOGISTICS: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
15/09/20 19:18 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:48 OT LOGISTICS: Zmiana warunków emisji obligacji serii G i H
09/09/20 21:09 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.09.2020 r.
03/09/20 13:25 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku
28/08/20 17:27 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie porządku obrad
26/08/20 17:08 OT LOGISTICS: Realizacja planu naprawczego - częściowa spłata kredytów oraz dodatkowy obowiązkowy wykup obligacji serii H oraz serii G w związku z zamknięciem transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
baner_SCANER_920X112_10.jpg