Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.02, godz. 08:22
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

30/06/20 23:54 OT LOGISTICS: Wejście w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OT LOGISTICS z Głównymi Wierzycielami Finansowymi
20:01 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:55 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:13 OT LOGISTICS: Zawarcie dokumentacji wdrażającej (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OTL z Głównymi Wierzycielami Finansowymi
26/06/20 17:12 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie porządku obrad
19/06/20 17:39 OT LOGISTICS: Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
17:33 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 16 czerwca 2020 roku
16/06/20 18:39 OT LOGISTICS: Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
15/06/20 08:36  brak uprawnień OT Logistics rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej C.Hartwig
08:21 OT LOGISTICS: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie rozpoczęcia negocjacji dotyczących możliwości sprzedaży posiadanych przez Emitenta akcji C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
11/06/20 12:19 OT LOGISTICS: Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta - STK S.A.
08/06/20 13:43 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.06.2020 r.
29/05/20 23:02 OT LOGISTICS: Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H
20:10 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
22/05/20 19:44 OT LOGISTICS: Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg