Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.06, godz. 01:18
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

04/04/20 00:22 OT LOGISTICS: Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2020 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.
00:19 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o uchyleniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)
03/04/20 19:06 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 24.04.2020 r.
01/04/20 18:16 OT LOGISTICS: Realizacja planu naprawczego - częściowa spłata kredytów
31/03/20 17:46 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
27/03/20 17:22 OT LOGISTICS: Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
25/03/20 16:28 OT LOGISTICS: Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
20/03/20 20:30 OT LOGISTICS: Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
19/03/20 15:36 OT LOGISTICS: Możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
17/03/20 16:21 OT LOGISTICS: Informacje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki.
16/03/20 18:43 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
18:34 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
13/03/20 19:45 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta.
11/03/20 17:23 OT LOGISTICS: Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
09/03/20 20:24  brak uprawnień OT Logistics zaktualizował założenia planu naprawczego na lata 2020-21
baner_SCANER_920X112_10.jpg