Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 21:39
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

16/09/19 17:05 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/19 17:22 GLOBAL COSMED S.A.: Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku.
19/08/19 22:37 GLOBAL COSMED S.A.: Wytoczenie powództwa przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.
15/07/19 16:52 GLOBAL COSMED S.A.: Doręczanie pozwu o zapłatę z tytułu przymusowego wykupu akcji
25/06/19 17:09 GLOBAL COSMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 roku.
17:01 GLOBAL COSMED S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 roku.
29/05/19 13:55 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20/05/19 00:04 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/04/19 00:02 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01/04/19 23:49 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz raportu rocznego
28/03/19 19:07  brak uprawnień GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED SA
28/02/19 23:27 GLOBAL COSMED S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze dochodzenia roszczeń przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.
11/02/19 19:08  brak uprawnień Global Cosmed prognozuje 304 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA w '19
18:23 GLOBAL COSMED S.A.: Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
18:08 GLOBAL COSMED S.A.: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2018.
baner_SCANER_920X112_10.jpg