Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.09, godz. 16:10
kontakt
PYLON

Komunikaty

18/03/20 11:54 PYLON S.A.: Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
17/03/20 10:21 PYLON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
09:54 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
16/03/20 16:17 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
13/03/20 17:45 PYLON S.A.: Wyjaśnienia dotyczące Tonemine sp. z o.o.
17:40 PYLON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.
17:38  brak uprawnień PYLON SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.
17:22 PYLON S.A.: Zbycie udziałów Tonemine sp. z o.o.
17:18  brak uprawnień PYLON SA (3/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/02/20 00:12  brak uprawnień PYLON SA (2/2020) Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2019
03/02/20 16:24 PYLON S.A.: Projekt 2.1. - budowa Centrum Badawczo Rozwojowego - złożenie wniosku końcowego i zakończenie realizacji projektu w tym zakresie
18/01/20 14:09  brak uprawnień PYLON SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
14/11/19 22:40  brak uprawnień PYLON SA (17/2019) Pylon S.A. - raport okresowy za III kwartał 2019
22/08/19 23:42  brak uprawnień PYLON SA (16/2019) Pylon S.A. - aktualizacja raportów bieżących - IIIQ 2018; IVQ 2018; IQ 2019; IIQ2019
14/08/19 11:25  brak uprawnień PYLON SA (15/2019) Pylon S.A. - raport za II kwartał 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg