Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.16, godz. 01:39
kontakt
IMAGIS

Komunikaty

12/12/19 14:13  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
02/12/19 14:16  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020
28/11/19 15:07  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
14:57 IMAGIS S.A.: Zawarcie umowy potrącenia części wierzytelności
14:51 IMAGIS S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału docelowego
18/11/19 12:10 IMAGIS S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną Emapa S.A.
14/11/19 10:57  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
24/09/19 10:31 IMAGIS S.A.: Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
10/09/19 14:15  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki
14/08/19 18:14  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
02/08/19 20:40 IMAGIS S.A.: Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA
05/07/19 16:58  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Odwołanie Wiceprezesa i powołanie Prezesa Zarządu
05/06/19 15:35  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5.06.2019 r.
15:29 IMAGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
03/06/19 16:07  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu
baner_SCANER_920X112_10.jpg