Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 05:27
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

31/07/19 13:08 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2019 roku
26/07/19 15:12 BALTIC BRIDGE: Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowionego po przerwie w dniu 26 lipca 2019 roku
15:09 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 26 lipca 2019 roku
25/07/19 12:43 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 25 lipca 2019 roku
12:40 BALTIC BRIDGE: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Baltic Bridge S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 27 czerwca 2019 roku
27/06/19 14:53 BALTIC BRIDGE: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Baltic Bridge S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
14:45 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą BALTIC BRIDGE S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
30/05/19 17:09 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
14:05 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku
13/05/19 16:15 BALTIC BRIDGE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/05/19 19:42 BALTIC BRIDGE: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A.
30/04/19 20:23 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu rocznego
10:45 BALTIC BRIDGE: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Green S.A.
17/04/19 12:20 BALTIC BRIDGE: Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe Baltic Bridge S.A.. za rok 2018
05/04/19 16:49 BALTIC BRIDGE: Zawarcie ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN
baner_SCANER_920X112_10.jpg