Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.19, godz. 14:39
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

17/09/20 13:51 BALTIC BRIDGE: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. zwołanego na dzień 2 października 2020 roku
16/09/20 17:13 BALTIC BRIDGE: Wykonanie pozostałej części ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN
10/09/20 10:53 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2020
04/09/20 10:55 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 października 2020 roku
27/08/20 14:30 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A.
29/07/20 17:21 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
30/06/20 20:10 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu rocznego
16/06/20 15:51 BALTIC BRIDGE: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Green S.A.
21/05/20 14:06 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
14/04/20 13:26 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
18/02/20 16:58 BALTIC BRIDGE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/01/20 10:51 BALTIC BRIDGE: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
13/12/19 12:02 BALTIC BRIDGE: Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
02/12/19 12:03 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Zarządu Spółki
12:00 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
baner_SCANER_920X112_10.jpg