Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 15:20
kontakt
INVFMAN

Komunikaty

19/08/19 16:42 IFM Global Funds S.A.: Udzielenie pożyczki spółce Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
09/08/19 11:16  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
01/08/19 15:42 IFM Global Funds S.A.: Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki Foto Volt Eko sp. z o.o. sp.k.
03/07/19 09:31 IFM Global Funds S.A.: Przystąpienie jako Komandytariusz do spółki komandytowej Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
04/06/19 13:41  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku
13:25 IFM Global Funds S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku
30/05/19 13:31  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (7/2019) Powołanie Prezesa Zarządu
29/05/19 12:49  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (6/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
12:24  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku
10/05/19 13:33  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
23/04/19 16:37  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2019 roku
16:29 IFM Global Funds S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2019 roku
13:38 IFM Global Funds S.A.: Wpis Emitenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych
09/04/19 09:42 IFM Global Funds S.A.: Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018
21/03/19 12:36  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (2/2019) Raport roczny IFM Global Funds S.A. za 2018 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg