Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 21:48
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

29/05/20 12:00 NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
 brak uprawnień NOVAVIS SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
28/05/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (10/2020) Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019
22/05/20 14:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.
18/05/20 17:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
11:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (9/2020) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
14/05/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (8/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
07/05/20  brak uprawnień NOVAVIS SA (7/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2020 roku
14/04/20  brak uprawnień NOVAVIS SA (6/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2020 roku
10/04/20 15:15 NOVAVIS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
13/03/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (5/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2020 roku
14/02/20 17:01  brak uprawnień NOVAVIS SA (4/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
07/02/20  brak uprawnień NOVAVIS SA (3/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2020 roku
04/02/20 15:00 NOVAVIS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Novavis S.A.
31/01/20 17:00 NOVAVIS S.A.: Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 - 2023
baner_SCANER_920X112_10.jpg