Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 13:55
kontakt
TELGAM

Komunikaty

14/08/19 09:07 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
19/06/19 12:48 TELGAM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r.
12:35 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (10/2019) Powołanie Prezesa Zarządu
12:32 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (9/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
12:28 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (8/2019) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/06/19 11:41 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (7/2019) Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/05/19 08:56 TELGAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08:43 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/05/19 13:02 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (5/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018
14/05/19 12:02 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
25/03/19 12:47 TELGAM S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
09:27 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/02/19 08:21 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (3/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
16/01/19 10:42 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (2/2019) Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018
10/01/19 08:50 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg