Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 09:09
kontakt
FEERUM

Komunikaty

03/07/20 07:00  brak uprawnień Prezes Feerum ocenia portfel zamówień na 2020 roku jako satysfakcjonujący (wywiad)
30/06/20 19:20  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi ok. 163,6 mln zł
18:58 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:44 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
08:14 FEERUM S.A.: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Komitetu Audytu
08:12 FEERUM S.A.: Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję
29/06/20 15:30 FEERUM S.A.: Wypłata dywidendy za rok 2019
14:32 FEERUM S.A.: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:09 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku
13:59  brak uprawnień Feerum wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '19
13:54 FEERUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku
26/06/20 11:51 FEERUM S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
25/06/20 11:06  brak uprawnień Epicentr K zmniejszył wartość kontraktu z Feerum do 81,9 mln zł ze 115,8 mln zł i rezygnuje z drugiej umowy
10:30 FEERUM S.A.: Zawarcie warunkowego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej
10:28 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
baner_SCANER_920X112_10.jpg