Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 14:42
kontakt
SESCOM

Komunikaty

12/08/19 14:14 SESCOM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/08/19 12:22 SESCOM S.A.: Rekomendacja NCBiR dla projektu rozwoju Platformy Business Intelligence Sescom S.A. dotyczącej dofinansowania projektu kwotą 2.199.575 zł.
26/06/19 17:11 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/06/19 17:26 SESCOM S.A.: Pożar w budynku magazynowym Emitenta.
05/06/19 12:15 SESCOM S.A.: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Spółki przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
31/05/19 17:11 SESCOM S.A.: Odblokowanie rachunku bankowego Emitenta
30/05/19 14:29 SESCOM S.A.: Zajęcie rachunku bankowego Emitenta
14:06 SESCOM S.A.: Przekazanie opóźnionej informacji poufnej o wniesieniu pozwu Spółki o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w związku z nadaniem klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę odnośnie do zapłaty przez nią kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG
14:02 SESCOM S.A.: Przekazanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę odnośnie do zapłaty przez nią kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG
30/04/19 16:12 SESCOM S.A.: Ustalenie ceny transakcji oraz nabycie 51% udziałów w DT Sp. z o.o.
26/04/19 15:44 SESCOM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu transakcji przez Członka Zarządu Emitenta
18/04/19 16:29 SESCOM S.A.: Podjęcie uchwały zarządu Sescom S.A. w sprawie przeniesienia działalności operacyjnej Sescom Technischer Support GmbH do Sescom GmbH.
15/04/19 15:23 SESCOM S.A.: Informacja o przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz w DT Sp. z o.o.
27/03/19 16:26 SESCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 27.03.2019 r.
16:20 SESCOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg